Nesheim Consulting

Tjenester innen finans og programvareutvikling

Om Nesheim Consulting

Nesheim Consulting tilbyr tjenester som verdsettelse, strategiutvikling, programvareutvikling og risikostyring. Magnus Nesheim har erfaring både fra Mediebransjen, Industrien, FMCG og Rådgivning

Nesheim Consulting har blant annet erfaring med analyse av bankers finansieringskostnad, makroøkonomisk analyse i fremvoksende markeder og analyse/overvåkinging av petroleumsindustri.

Nesheim Consulting har stor tro på mulighetene i fornuftig automatisering, der automatisering av prosesser støtter gir støtte til beslutningstagere.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte hvis noen av disse tjenestene skulle være av interesse.

Logg inn

Skriv brukernavnet og passordet du har mottatt per e-post. Om du har mistet ditt passord, ta kontakt med din kunderepresentant.

Kontakt oss

Magnus Nesheim

Telefon: 95 10 56 83

post@nesheim-consulting.com